เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
จังหวัดกระบี่
ชื่อองค์ความรู้ระบบการให้น้ำพืชผักอัตโนมัติ
คำอธิบายระบบควบคุมการให้น้ำพืชอัตโนมัติ โดยมีตู้ควบคุมระบบการทำงานแบบแม่นยำ เพื่อลดแรงงาน และประหยัดเวลาในการทำงาน
แหล่งเงินทุนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนางประนอม อาจหาญ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
สังกัดคณะกระทรวงศึกษาธิการ
ภาคสาขา-
ที่อยู่100 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
เบอร์โทรศัพท์075666022
อีเมลKrabi@kcat.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubewww.kcat.ac.th
ชื่อ-นามสกุลนางสาวอนุสรา ผิวดี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์075622223
อีเมลmoac_kbi@yahoo.com