เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์เรียนรู้ อัศจรรย์ควันไม้
จังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อองค์ความรู้เตาเผาถ่านผลิตน้ำส้มควันไม้ เตาเผาชนิดต่าง ๆ
คำอธิบายเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตน้ำส้มควันไม้ได้จำนวนมาก ควบคุมอุณหภูมิได้ดี มีควันน้อย ควบคุมคุณภาพได้ดี
แหล่งเงินทุนไม่มี
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายนาวี จ่างสกุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาศูนย์เรียนรู้อัศจรรย์ควันไม้
สังกัดคณะภาคเอกชน
ภาคสาขาภาคเอกชน
ที่อยู่34 หมู่ 10 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
เบอร์โทรศัพท์0817727737
อีเมลjnavee@hotmail.com
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนายนาวี จ่างสกุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาศูนย์เรียนรู้อัศจรรย์ควันไม้
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้
เบอร์โทรศัพท์0817727737
อีเมลjnavee@hotmail.com