เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อองค์ความรู้การให้อาหารปลาอัตโนมัติ
คำอธิบายการให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติ ที่ลดการใช้แรงงานคน โดยการตั้งช่วงเวลาในการให้อาหาร และสามารถกำหนดปริมาณการให้อาหารในแต่ล่ะช่วงเวลาได้
แหล่งเงินทุนธ.ก.ส.
ประเภทสิทธิบัตรผลิตใช้เองตามฟาร์ม
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อส่วนบุคคล
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์นาย มงคล พรมดวงดี
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุภวรรณ จีนชัยภูมิ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
สังกัดคณะเทคโนโลยีแลนวัตกรรม
ภาคสาขาการศึกษาเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง
ที่อยู่115 หมู่ 1 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
เบอร์โทรศัพท์042316704
อีเมลSupawan1313@live.com
URL/Website/Facebook/YouTubeYoutube
ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุภวรรณ จีนชัยภูมิ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์0932895643
อีเมลPaco_nbp@opsmaoc.go.th