เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อองค์ความรู้โซล่าเซลล์บริหารจัดการน้ำ
คำอธิบายโซลาร์เซลล์ หรือเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ประโยชน์หลัก ๆ ก็เลยเป็นการใช้พลังงานจากแหล่งที่ไม่มีวันหมด อีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ สามารถนำมาใช้ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้
แหล่งเงินทุนไม่มี
ประเภทสิทธิบัตรสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
สังกัดคณะวิทยาเขตกาญจนบุรี
ภาคสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
ที่อยู่199 หมุ่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
เบอร์โทรศัพท์0892204349
อีเมลsirisak.soo@mahidol.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนางสาวไอลดา เปล่งไปล่
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ตำแหน่งผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์0970177649
อีเมลailada.pleng@gmail.com