เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEวิทยาลัยชุมชนตราด
จังหวัดตราด
ชื่อองค์ความรู้เครื่องอบลมร้อนพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า
คำอธิบายเป็นเครื่องอบลมร้อนอเนกประสงค์ที่ใช้พลังงานสองระบบเคือพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์​ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในวิทยาลัยชุมชนตราดที่นำมาทดลองใช้ในกรอบ​ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรูป​ ของชุมชน​ เช่น​ ข้าวเกรียบ​ ฟักขาวแช่อิ่มอบแห้ง​ และ​ตลิงปลิงแช่อิ่มอบแห้ง
แหล่งเงินทุนวิทยาลัยชุมชนตราด
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลพันจ่าตรีคงชนก​ อิ่มใจ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด
สังกัดคณะศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ภาคสาขาเกษตรและการแปรรูป
ที่อยู่วิทยาลัยชุมชนตราด​ 64/1​ ม.2 ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์0931619154
อีเมลphayungsak2boy@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลพันจ่าตรีคงชนก​ อิ่มใจ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์0931619165
อีเมลphayungsak2boy@gmail.com