เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก
ชื่อองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งขาวแวนดาไมท์
คำอธิบายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาชีพแปรรูปกุ้ง บ้านคลอง 1 มีความต้องการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับวัตถุดิบกุ้งขาวแวนดาไมท์ เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่ 1 ใช้วัตถุดิบกุ้งสดที่ไม่ได้ขนาดไม่สามารถส่งขายให้พ่อค้าคนกลางได้ โดยผลิตภัณฑ์ที่อบรมได้แก่ ลูกชิ้นกุ้ง กุ้งกระเบื้อง และขลุ่ยกุ้ง ทั้ง 3 สูตรนี้ใช้กุ้งสดเป็นวัตถุดิบหลัก ร่วมกับส่วนผสมที่ใกล้เคียงกันจึงง่ายต่อการผลิตและจำหน่ายของเกษตรกรหรือแม่บ้านในชุมชน ส่วนที่ 2 ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกุ้งอบแห้งที่เป็นเศษกุ้งหรือกุ้งตัวเล็กที่ไม่ได้ขนาดนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ ที่มีส่วนผสมหลักเป็นแป้งข้าวเหนียวและกุ้งแห้ง โดยชุมชนสามารถนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปต่อยอดด้วยการเคลือบให้มีรสชาติต่างๆเช่น เคลือบคาราเมล เคลือบผงปรุงรสปาปริก้า และสามารถบรรจุในกระปุกปิดฝาอลูมิเนียมเพื่อให้ดูทันสมัยและเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้นอีกด้วย
แหล่งเงินทุนเงินอุดหนุนจากรัฐ
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนางสาวโสรยา เกตุจรัส
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาศรีนครินทรวิโรฒ
สังกัดคณะคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ภาคสาขาศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
ที่อยู่63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
เบอร์โทรศัพท์026495000
อีเมลsorayak@g.swu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนายธนัท อมาตยกุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งอาจารย์
เบอร์โทรศัพท์0847733271
อีเมลtanut@g.swu.ac.th