เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
ชื่อองค์ความรู้การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาทะเลในระบบน้ำหมุนเวียน
คำอธิบายลดการใช้พลังานไฟฟ้า
แหล่งเงินทุนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา-
สังกัดคณะ-
ภาคสาขา-
ที่อยู่ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
เบอร์โทรศัพท์076490786
อีเมลphangnga_crdc@yahoo.com
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนายนิพนธ์ เสนอินทร์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสำนักงานประมงจังหวัดพังงา
ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์076481438
อีเมลphangngafishery@yahoo.com