เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านสับปะรดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
ชื่อองค์ความรู้นวัตกรรมการพัฒนาผลิภัณฑ์สับปะรดภูเก็ต
คำอธิบายนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดภูเก็ต ได้แก่ น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดภูเก็ต เจลลี่พร้อมดื่มจากสับปะรดภูเก็ต ผงหมักเนื้อนุ่มจากสับปะรดภูเก็ต วุ้นสวรรค์ผงจากสับปะรดภูเก็ต น้ำสับปะรดภูเก็ตพาสเจอร์ไรส์ ซอร์เบต์สับปะรดภูเก็ต เจลแต้มสิวสับปะรดภูเก็ต ครีมลดริ้วรอยจุดด่างดำจากสารสกัดสับปะรดภูเก็ต ทาร์ตสับปะรดภูเก็ต การวิเคราะห์คุณภาพดินของแปลงปลูกสับปะรดภูเก็ต
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายประเสริฐ จริยะเลอพงษ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สังกัดคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ภาคสาขา-
ที่อยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 หมู่ 6 ถ.เทพกษัตรี ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์0869491123
อีเมลps_jariyalerpong@hotmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://agritech.pkru.ac.th/
ชื่อ-นามสกุลนายประเสริฐ จริยะเลอพงษ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ตำแหน่งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์0869491123
อีเมลps_jariyalerpong@hotmail.com