เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
ชื่อองค์ความรู้โดรนตรวจความแข็งแรงของพืช
คำอธิบายเป็นการใช้ภาพถ่ายทางอากาศแบบหลายช่วงคลื่นร่วมกับทฤษฎีทาง Image Processing เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของพืช
แหล่งเงินทุนมรภ. รำไพพรรณี
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายคัมภีร์ ธีระเวช
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามรภ. รำไพพรรณี
สังกัดคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาคสาขาภูมิสารสนเทศ
ที่อยู่มรภ.รำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์0866229272
อีเมลkumpee@rbru.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://www.eresearch.rbru.ac.th/index.php?ac=detailhistory&key=20160507205323-862621&his_id=55
ชื่อ-นามสกุลนายสินาด โกศลานันท์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์0869293517
อีเมลsinat.k@rbru.ac.th