เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
ชื่อองค์ความรู้การอบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า
คำอธิบายเป็นเตาอบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเวลาที่ท้องฟ้าแจ่มใส และสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าในวันที่ฝนตกได้
แหล่งเงินทุนมรภ. รำไพพรรณี
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามรภ. รำไพพรรณี
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคสาขาเทคโนโลอุตสาหกรรม
ที่อยู่มรภ.รำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์039471062
อีเมลengineering.rbru18@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://www.eresearch.rbru.ac.th/index.php?ac=topicresearch&name=%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C&sname=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0
ชื่อ-นามสกุลนายสินาด โกศลานันท์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามรภ. รำไพพรรณี
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์0869293517
อีเมลsinat.k@rbru.ac.th