เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

 
 
 


แสดง 121 ถึง 124 จาก 124 ผลลัพธ์

รายชื่อองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

ลำดับ องค์ความรู้ ศูนย์ AIC/CoE จังหวัด สนับสนุน
#พืชปศุสัตว์ประมงอื่นๆ
121ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อเกษตรกรและชุมชนศูนย์ AIC จังหวัดอ่างทองอ่างทอง
122โดรนเพื่อการเกษตรศูนย์ AIC จังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
123ภูมิปัญญาการเลี้ยงกระบืออุทัยธานีศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านกระบือพันธู์ดีลุ่มน้ำสะแกกรังอุทัยธานี
124การควบคุมโรคใบจุดคะน้าด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ศูนย์ AIC จังหวัดนครนายกนครนายก