เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

 
 
 


แสดง 81 ถึง 90 จาก 124 ผลลัพธ์

รายชื่อองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

ลำดับ องค์ความรู้ ศูนย์ AIC/CoE จังหวัด สนับสนุน
#พืชปศุสัตว์ประมงอื่นๆ
81การแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ สร้างเครือข่าย ในขั้นตอน Manufacturing เพื่อแปรสภาพเพิ่มและสร้างคุณค่าอาหารฮาลาลศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
82ยางปั้นได้ ศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
83การตลาด การขาย เพื่อพัฒนาระบบตลาดอาหารฮาลาลศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
84ถุงมือเคลือบเงินขนาดอนุภาคนาโนที่ได้จากสมุนไพร ศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
85ผลิตภัณฑ์แผ่นยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัส สำหรับคนพิการทางการมองเห็นศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
86ถุงนิ้วศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
87ยางรัดหน้ากากอนามัยศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
88สูตรจัดการมะเร็งศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
89ยาเจลสกัดจากเปลือกมังคุดสาหรับรักษาแผลอักเสบในช่องปากศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
90กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดเปลือกผลมังคุดที่มีแอลฟา-แมงโกสตินศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา