เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

 
 
 


แสดง 71 ถึง 80 จาก 124 ผลลัพธ์

รายชื่อองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

ลำดับ องค์ความรู้ ศูนย์ AIC/CoE จังหวัด สนับสนุน
#พืชปศุสัตว์ประมงอื่นๆ
71การพัฒนาชีวภัณฑ์ B-Riceศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
72สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
73ระบบวนเกษตรยางพาราศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
74การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำข้าวกล้องงอกไร้มอด ศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
75รูปแบบการปลูกพืชร่วมในสวนยางอย่างยั่งยืนศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
76การเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตข้าวแบบครบวงจรด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดสงขลาศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
77การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานFSC และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกยางพารา เพื่อพัฒนา และสร้างเกณฑ์การจัดสวนยางพาราไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากลและมีความยั่งยืน ศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
78การผลิตข้าวผัดสูญญากาศช่วยน้ำท่วมศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
79การผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อการผลิตอาหารฮาลาลศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา
80แผ่นกาวว่องไวต่อการกดชนิดปราศจากตัวทำละลายศูนย์ AIC จังหวัดสงขลาสงขลา