เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC


 
 
 


แสดง 101 ถึง 110 จาก 124 ผลลัพธ์

รายชื่อองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

ลำดับ องค์ความรู้ ศูนย์ AIC/CoE จังหวัด สนับสนุน
#พืชปศุสัตว์ประมงอื่นๆ
101การผลิตไมโครกรีนเพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพศูนย์ AIC จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาคร
102การปลูกเมล่อนในระบบโรงเรือนศูนย์ AIC จังหวัดสระแก้วสระแก้ว
103กล้วยหอมผงศูนย์ AIC จังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรี
104เตาเผาถ่านผลิตน้ำส้มควันไม้ เตาเผาชนิดต่าง ๆ ศูนย์เรียนรู้ อัศจรรย์ควันไม้สิงห์บุรี
105ฟาร์มอัจฉริยะ/การปลูกผักวิถีอินทรีย์ศูนย์ AIC จังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรี
106การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ส้มแม่สินศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย
107ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรตีนจากหม่อนไหม รสแคนตาลูปศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย
108การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย
109ขนมครกกรอบศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย
110การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zonnig by Agri-Map)ศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย