เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

 
 
 


แสดง 111 ถึง 120 จาก 124 ผลลัพธ์

รายชื่อองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

ลำดับ องค์ความรู้ ศูนย์ AIC/CoE จังหวัด สนับสนุน
#พืชปศุสัตว์ประมงอื่นๆ
111นวัตกรรม Smart4Mศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย
112เครื่องคัดแยกความอ่อนแก่ของมะม่วงโชคอนันต์ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศรีนครสุโขทัย
113เครื่องแบนกล้วยสุกเชิงอุตสาหกรรมศูนย์ AIC จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย
114เครื่องตีเกลียวเส้นไหม 2 หัวปั่นสุรินทร์สุรินทร์
115เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กอัจฉริยะ (AAISC-1)สุรินทร์สุรินทร์
116ระบบเครือข่าย RMUTI Smart Farm Networkสุรินทร์สุรินทร์
117ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อม (Smart Farm Monitoring)สุรินทร์สุรินทร์
118คลินิกเทคโนโลยีศูนย์ AIC จังหวัดหนองคายหนองคาย
119เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติศูนย์ AIC จังหวัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
120การให้อาหารปลาอัตโนมัติ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู