เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

 
 
 


แสดง 21 ถึง 30 จาก 124 ผลลัพธ์

รายชื่อองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

ลำดับ องค์ความรู้ ศูนย์ AIC/CoE จังหวัด สนับสนุน
#พืชปศุสัตว์ประมงอื่นๆ
21เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำใช้งานง่ายราคาถูกสำหรับชุมชนศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายเชียงราย
22การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเปลือกสับปะรดศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายเชียงราย
23การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกสับปะรดโดยไม่ใช้ออกซิเจนศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายเชียงราย
24การออกแบบและสร้างเครื่องเหวี่ยงสลัดแยกน้ำมันจากกล้วยหอมกรอบศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายเชียงราย
25การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและสิ่งแวดล้อมของชุมชนดอยสะเก็นเพื่อรองรับการส่งขายในสหกรณ์เทศบาลนครเชียงรายศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายเชียงราย
26การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบของฟองอากาศละเอียด (ไม่โคร/นาโน) (FB) เรื่องอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประเทศไทยศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายเชียงราย
27นวัตกรรมการผลิตน้ำเชื้อโคนม–โคเนื้อคัดแยกเพศ 70% (Bull sperm sexing)ศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่
28เครื่องอบลมร้อนพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าวิทยาลัยชุมชนตราดตราด
29การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงต้นข้าวอ่อนเสริมโปรตีนศูนย์ AIC จังหวัดนครนายกนครนายก
30การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งขาวแวนดาไมท์ ศูนย์ AIC จังหวัดนครนายกนครนายก