เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

 
 
 


แสดง 11 ถึง 20 จาก 124 ผลลัพธ์

รายชื่อองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

ลำดับ องค์ความรู้ ศูนย์ AIC/CoE จังหวัด สนับสนุน
#พืชปศุสัตว์ประมงอื่นๆ
11ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ในสถานศึกษาแบบครบวงจร ด้านเกษตรอินทรีย์จันทบุรี
12องค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป การผลิต การจัดการการตลาต อย่างครบวงจรศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านพืชสมุนไพรจันทบุรี
13ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้ผลเมืองร้อนศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจันทบุรี
14ห้องปฏิบัติการตรวจโรคปลา ด้วยเทคโนโลยี IoT (Aqua-IoT) ศูนย์ AIC จังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
15การปรับปรุงพันธุ์บัว ศูนย์ความเป็นเลิศ พืชอนาคต โดยเน้นความเป็นเลิศด้านบัว ชลบุรี
16การแปรรูปผลผลิตการเกษตร การตรวจคุณภาพและประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชลบุรี
17การเป็นศูนย์ถ่ายทอดและฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่ออบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชุมพรศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านเกษตรอินทรีย์ชุมพร
18ครีมลูกประคบ เจลหญ้าเอ็นยืดศูนย์ความเป็นเลิศ เฉพาะด้านนวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
19ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนอัตโนมัติสำหรับปลูกผักกาดหอมห่อศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายเชียงราย
20ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตามแสงอาทิตย์แบบปรับสมดุลระดับน้ำศูนย์ AIC จังหวัดเชียงรายเชียงราย