เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

 
 
 


แสดง 41 ถึง 50 จาก 124 ผลลัพธ์

รายชื่อองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

ลำดับ องค์ความรู้ ศูนย์ AIC/CoE จังหวัด สนับสนุน
#พืชปศุสัตว์ประมงอื่นๆ
41การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสปาจากว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาร์เดนซิสศูนย์ AIC จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์
42องค๋ความรู้ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศูนย์ AIC จังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรี
43ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อเพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาลศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานีปัตตานี
44ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะครบวงจร จังหวัดปัตตานีศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานีปัตตานี
45ศูนย์ฝึกอบรมการแปรรูปยางพาราศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานีปัตตานี
46ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์และการเกษตรในเมืองศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานีปัตตานี
47โรงเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใช้แผ่นพอลิเอทิลลีนศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานีปัตตานี
48เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปูครบวงจร ศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานีปัตตานี
49เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ผมนาง และขนนกศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานีปัตตานี
50ตะกร้าอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานีปัตตานี